ผลิตภัณฑ์

บริษัท เตชาเศรษฐ์ อินคอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด มีความชำนาญในการจัดหาและจัดจำหน่ายเวชภัณฑ์และอาหารเสริมสำหรับสัตว์ และเพื่อเป็นการรับประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่จัดจำหน่าย ทางบริษัทจึงได้ร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญ และห้องปฏิบัติการที่มีคุณภาพ ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล เพื่อการทดสอบผลิตภัณฑ์และแนะนำการดำเนินการปรับปรุงแก่ผู้ผลิตในต่างประเทศเพื่อการสอดคล้องและตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้มากที่สุดก่อนการออกจำหน่าย
เราขอรับประกันว่าทุกผลิตภัณฑ์ของเราได้ผ่านทุกข้อกำหนดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้ว รวมทั้งมีมาตรฐานสูง ทั้งในด้านคุณภาพ ความปลอดภัย และประสิทธิภาพ

หมวดหมู่สินค้า

บริษัท เตชาเศรษฐ์ อินคอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด

1055/849 อาคารสเตท ทาวเวอร์ กรุงเทพ ชั้น 36 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทร. 02-630-6380-1 แฟกซ์ : 02-630-6382
E-Mail. deincgroup@gmail.com , ekchai@gmail.com

โซเชียลมีเดีย

facebook   line   twitter   youtube  
Scroll to Top