ผลิตภัณฑ์

DEinc มีความชำนาญในการจัดหาและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพสำหรับสัตว์และอาหารเสริม สำหรับสัตว์ และเพื่อเป็นการรับประกันคุณภาพของผลิตภัณฑ์ของเรา DEinc จึงได้ร่วมมือกับนักเคมีและห้องทดลองที่มีคุณภาพเพื่อการทดสอบผลิตภัณฑ์และแนะนำการดำ เนินการปรับปรุงแก่ผู้ผลิตก่อนการออกจำหน่าย DEinc ขอรับประกันว่าผลิตภัณฑ์ทุกผลิตภัณฑ์ของเราได้ผ่านทุกข้อกำหนดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง แล้ว รวมทั้งมีมาตรฐานสูงทั้งในด้านคุณภาพ ความปลอดภัย และประสิทธิภาพ ขอเชิญชมสินค้าตามรายการด้านล่าง

หมวดหมู่สินค้า

บริษัท เตชาเศรษฐ์ อินคอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด

1055/849 อาคารสเตท ทาวเวอร์ กรุงเทพ ชั้น 36 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทร. 02-630-6380-1 แฟกซ์ : 02-630-6382
E-Mail. deincgroup@gmail.com , ekchai@gmail.com

โซเชียลมีเดีย

facebook   line   twitter   youtube  
Scroll to Top