โกดัง/การจัดส่ง

ด้วยประสบการณ์ด้านการนำเข้า/ส่งออกและจัดจำหน่ายมามากกว่า 10 ปี ทางบริษัทไม่เคยหยุดในความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาด้านการบริหารการจัดส่งสินค้าทั้งในส่วนของคลังสินค้าและการขนส่งโดยเน้นความปลอดภัย ถูกต้องครบถ้วนและทันต่อเวลา เพื่อให้เป็นที่พึงพอใจแก่ลูกค้ามากที่สุด เรามีการคัดสรรในการใช้คลังสินค้าที่มีความน่าเชื่อถือ สะอาด มีคุณภาพกระบวนการทำงานตามมาตรฐานสากล สะดวกต่อการขนส่งสินค้าไปยังจังหวัดต่างๆ ให้กับลูกค้า และสะดวกต่อลูกค้าในการมารับสินค้าจากโกดังของเราเช่นกัน
ส่วนทางด้านการขนส่ง เราได้เลือกใช้บริการจากบริษัทขนส่งที่ทันสมัย มีคุณภาพ และตรงต่อเวลา ซึ่งพนักงานขับรถได้รับการอบรมด้านมารยาทการขับรถมาเป็นอย่างดี สภาพรถมีความปลอดภัย สะอาด และไม่มีสารปนเปื้อนทำให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพสินค้า ลูกค้าจึงสามารถมั่นใจได้ว่าทุกการจัดส่งจากทาง บริษัท เตชาเศรษฐ์ อินคอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด นั้นจะได้รับสินค้า ที่มีคุณภาพ ถูกต้องครบถ้วน และ ตรงต่อเวลา

บริษัท เตชาเศรษฐ์ อินคอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด

1055/849 อาคารสเตท ทาวเวอร์ กรุงเทพ ชั้น 36 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทร. 02-630-6380-1 แฟกซ์ : 02-630-6382
E-Mail. deincgroup@gmail.com , ekchai@gmail.com

โซเชียลมีเดีย

facebook   line   twitter   youtube  
Scroll to Top