หมวดหมู่สินค้า

ประเภทแร่ธาตุ


  Mono Calcium Phosphate 22%

  สรรพคุณ :  เสริมแร่ธาตุ แคลเซียม และฟอสฟอรัส ในอาหารสัตว์ ใช้สำหรับไก่ เป็ด สุกร โค กุ้ง และปลา

   

  • Mono Dicalcium Phosphate 21% หรือ Dicalcium Phosphate 21%

  สรรพคุณ :  เสริมแร่ธาตุ แคลเซียม และฟอสฟอรัส ในอาหารสัตว์ใช้สำหรับไก่ เป็ด สุกร โค กุ้ง และปลา

   

  • Dicalcium Phosphate 18%

  สรรพคุณ:  เสริมแร่ธาตุ แคลเซียม และฟอสฟอรัส ในอาหารสัตว์ ใช้สำหรับไก่ และสุกรทุกขนาดอายุ

   

  • Dicalcium Phosphate 17%

  สรรพคุณ: เสริมแร่ธาตุ แคลเซียม และฟอสฟอรัส ในอาหารสัตว์ ใช้สำหรับไก่ และสุกรทุกขนาดอายุ

   

  • Copper Sulphate

  สรรพคุณ: เสริมแร่ธาตุทองแดงในอาหารสัตว์  ใช้สำหรับไก่ เป็ด สุกร และโค ทุกขนาดอายุ

   

  • Ferrous Sulphate

  สรรพคุณ:  เสริมธาตุเหล็กในอาหารสัตว์  ใช้สำหรับไก่ เป็ด สุกร และโค ทุกขนาดอายุ

   

  • Manganese Oxide

  สรรพคุณ: เสริมแร่ธาตุแมงกานีส ในอาหารสัตว์ ใช้สำหรับไก่ เป็ด สุกร และโค  ทุกขนาดอายุ

   

  • Zinc Oxide

  สรรพคุณ: เสริมแร่ธาตุซิงค์ ในอาหารสัตว์ ใช่สำหรับ ไก่ และสุกรทุกขนาดอายุ

   
   Mono Dicalcium Phosphate 21% 
   
   Dicalcium Phosphate 17%

   
  Copper Sulphate
   

  Manganese Oxide

  Mono Calcium Phosphate 22%
   
  Dicalcium Phosphate 18%
   

  Ferrous Sulphate
   

  Zinc Oxide

หากต้องการข้อมูลสินค้าเพิ่มเติม กรุณาติดต่อตามรายละเอียดข้อมูลติดต่อในเว็บไซต์

บริษัท เตชาเศรษฐ์ อินคอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด

1055/849 อาคารสเตท ทาวเวอร์ กรุงเทพ ชั้น 36 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทร. 02-630-6380-1 แฟกซ์ : 02-630-6382
E-Mail. deincgroup@gmail.com , ekchai@gmail.com

โซเชียลมีเดีย

facebook   line   twitter   youtube  
Scroll to Top