หมวดหมู่สินค้า

วัตถุดิบอาหารสัตว์

  ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ไทย เกรด เอ

  กากถั่วเหลือง

  แป้งข้าวโพด

  มันสำปะหลังอัดเม็ด

  กากมันสำปะหลัง

  เส้นมันสำปะหลัง

  แป้งมันสำปะหลัง   
   ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ไทย เกรด เอ 
   

  แป้งข้าวโพด 
   

  กากมันสำปะหลัง
   

  กากถั่วเหลือง
   

   มันสำปะหลังอัดเม็ด
   

  เส้นมันสำปะหลัง
   

  แป้งมันสำปะหลัง

หากต้องการข้อมูลสินค้าเพิ่มเติม กรุณาติดต่อตามรายละเอียดข้อมูลติดต่อในเว็บไซต์

บริษัท เตชาเศรษฐ์ อินคอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด

1055/849 อาคารสเตท ทาวเวอร์ กรุงเทพ ชั้น 36 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทร. 02-630-6380-1 แฟกซ์ : 02-630-6382
E-Mail. deincgroup@gmail.com , ekchai@gmail.com

โซเชียลมีเดีย

facebook   line   twitter   youtube  
Scroll to Top